FUN – TEAMBUILDING – COACHING

SAMEN UITDAGINGEN BELEVEN

Meer dan 20 jaar ontwikkelaar en

organisator van leuke en uitdagende games.

FUN – TEAMBUILDING – COACHING

SAMEN UITDAGINGEN BELEVEN

Meer dan 20 jaar ontwikkelaar en

organisator van leuke en uitdagende games.

FUN – TEAMBUILDING – COACHING

SAMEN UITDAGINGEN BELEVEN

Meer dan 20 jaar ontwikkelaar en

organisator van leuke en uitdagende games.

Teamcoaching,

Welke formule wordt het meest gesmaakt? Uit een studie van de programma’s zien we een interessante trend.

Uit een studie van de ‘teamcoaching’-programma’s onder leiding van Support Corsendonk in 2019 kwam tot uiting dat de meeste klanten kozen voor een volgende samenstelling van een dagprogramma:

een halve dag interactieve workshop in een meetingroom met een thema op maat uitgewerkt.
een halve dag actief met je team buiten met reflectiemomenten gelinkt aan de workshop.

Deze formule met een serieus gedeelte en een luchtiger gedeelte werd met veel succes onthaald. Niet alleen bij de klanten maar ook bij de 1900 deelnemers die dit hebben ervaren en mee-gemaakt.

Vandaar het aanbod opnieuw gepresenteerd:

  • Een in-take gesprek rond de doelstellingen
  • Een uitgewerkt thema op maat
  • Halve dag theorie en een halve dag oefeningen ifv thema met reflectie en feedback
  • 2 professionele begeleiders

Prijs : 1950,00 euro,

Exclusief catering & hotelaccommodatie, BTW

Teamcoaching

Wanneer heeft teamcoaching een toegevoegde waarde?

Als u de samenwerking, de communicatie, de efficiëntie of de teamdynamiek wil verbeteren. Dit zowel voor bestaande als nieuwe teams. Vergeet nooit als je één persoon in een team verandert dan verandert het team.

De doelgroepen

A. Een team dat fysiek samenwerkt op dezelfde locatie

Deze teams werken echt samen om tot een resultaat te komen, ieder lid in dit team is noodzakelijk om tot een resultaat te komen. Ieder teamlid heeft andere specialisaties die nodig zijn om tot een resultaat te komen.

Voorbeelden:
– Operatieteams in een ziekenhuis
– Crew op een vliegtuig

B. Een team met unieke functies die autonoom werken

Deze teamleden werken autonoom en hebben verschillende specialisaties, maar ze werken op dezelfde locatie.

Voorbeelden:
– Afdelingsmanagers in winkels
– Leerkrachten hoger onderwijs
– Productiemedewerkers

C. Een team met dezelfde functies die autonoom werken

Deze teamleden werken autonoom en hebben dezelfde specialisatie, maar ze werken op verschillende lokaties.

Voorbeelden:
– Managers van filialen
– Leerkrachten kleuteronderwijs
– Salesmanagers

Onze aanpak

a. Alle opdrachten (indoor en outdoor) worden aangepast aan de doelgroep en hun realiteit.

b. Feedback na iedere opdracht om inzicht te geven in de groeikanse

c. Individuele gedragsvoorkeuren en ook de groepsvoorkeuren worden in kaart gebracht via een kleuren model. Op deze manier krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen gedragsvoorkeur en deze van de andere teamleden en dit zowel onder gunstige als stress situaties.

d. De kracht van dit model is dat we niet spreken in termen van goed of slecht maar inzicht te geven in de valkuilen.